Kimi

Tuesday, March 14, 2006

Orbitalet atomike dhe orbitalet hibride

•Llojet e orbitaleve atomike janë:s p d f
•Orbitalet atomike karakterizohen me:
1.Energji
2.Formë•Energjia rritet duke shkuar prej orbitales s kah orbitalj

*Hibridizimi paraqet përzierjen e orbitaleve atomike,gjat hibridizimit ndodh eksitimi i elektroneve nga një orbitale e nivelit më të ulët në orbitalen e nivelit më të lartë.


0 Comments:

Post a Comment

<< Home